Quảng cáo

Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân chỉ trong vài giây

17:21 31/08

Đây là công cụ tính thuế thu nhập cá nhân tự động bạn chỉ cần nhập Tổng thu nhập bao gồm lương tháng (đã trừ bảo hiểm bắt buộc) và thưởng của mình.

Lưu ý: Thu nhập tính thuế không phải tổng thu nhập mà người lao động nhận được

Thuế Thu Nhập Cá Nhân là gì?

Hiện nay, chưa có định nghĩa chính xác, cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN). Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật được ghi nhận tại Luật thuế thu nhập cá nhân, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, có thể hiểu thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các khoản thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh.

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế TNCN 2007, sửa đổi bổ sung 2012,

Đối tượng nộp thuế TNCN bao gồm:

Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng các điều kiện sau:

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam